Selecteer een pagina

Marketing Magic Maker:

Branding Stories Feel Good Content

Blog Maart: Changemakers

Ik heb er weinig mee: de hele duurzaamheidshausse. En dat komt met name omdat het naar mijn idee steeds meer van hetzelfde is, met name veel me too, we doen het ook omdat iedereen het doet: duurzame dingetjes marketing. In mijn ogen zet dat weinig zoden aan de dijk. En we weten allemaal dat het echt nodig is, dat er wat moet gebeuren om de klimaatbeheersing te keren.

Vele megashifts zijn er nodig, niet alleen in onze eigen mindset, maar met name ook bijvoorbeeld bij de rol van de overheid die vanuit regulering als facilitator van de grote transitie moet fungeren, zodat ook de grote jongens terug in het gareel moeten, anders blijft het vechten tegen de bierkaai. En juist die overheid loopt aan de lopende band achter de feiten aan, niet geholpen door de hele batterij aan onkunde die daar is gealloceerd in een cultuur waarmee niemand geholpen wordt.

Maar vervolgens is het gehele bedrijfsleven aan zet, want dat zijn zoals altijd de echte changemakers. Dus als de ambitie dan toch groei is om het voortbestaan te borgen, waarom dan niet de bewuste keuze voor duurzame groei. Want we weten allemaal dat de natuur en de daaruit voortvloeiende natuurlijke bronnen eindig zijn. Om te zorgen dat we als mens gaan overleven, zullen we de natuur mee moeten nemen in onze afwegingen richting de toekomst. De aarde gaat echt wel verder zonder ons, maar wij niet zonder een leefbare aarde. Hier MOET dus wat gebeuren!

Daarom werk ik momenteel enthousiast aan de transitie van de Why naar een sustainable Why. Want waarom niet kijken naar de mogelijkheid om je groei op een duurzame wijze te realiseren. De oplossing komt uiteraard stap voor stap, maar iedere stap is er 1 en zoals ik altijd zeg: ” Veel kleine stapjes maken ook 1 grote”. Het lastige is dat het speelveld van verduurzaming groot is en de meespelende factoren zeer divers. Maar om mezelf nog maar eens een keer te quoten: ” Als het makkelijk was, kunnen we morgen allemaal thuis blijven.”

Daarom stort ik me momenteel met volle overgave op een zinvolle transitie naar duurzame groei vanuit de heilige graal: De Why uit de Golden Circle van Sinek. Want wat is er nu op dit moment waardevoller als je het hebt over betekenisvol ondernemen, mee te denken over wat je vanuit jouw bestaansrecht kunt betekenen voor de kanteling van de klimaatontwikkeling? Het speelveld is zoals gezegd groots en divers, maar daarmee biedt het meteen ook veel kansen, die de ware ondernemingslust moet prikkelen.

Dus laten we daar samen de schouders onder zetten en wat van maken naar een houdbare wereld, want alleen de wendbare partijen met oog voor de natuur in het totale spectrum zullen overleven. Ik wil daar graag mijn bijdrage aan leveren, zodat we echte stappen maken vanuit gezonde ondernemerslust, zonder te verzanden in dingetjes marketing met groene knipoogjes en een goedbedoelde overkill aan foto’s van planten. Laten we werken aan dat wat echt een bijdrage gaat leveren!

Contact

T 06-23849342

carola@lamingmarketing.nl

Photography: artists on Unsplash

Copy: Carola van Laerhoven, La Ming Marketing

Redactie: Patricia van Laerhoven, Noot van de redactie

Webdesign: Dennis van der Voort, DVDV Webdesign