Selecteer een pagina

Marketing Magic Maker:

Branding Stories Feel Good Content

Blog Nov: Het spel

Photocredits: Wim van ’t Einde & Jachim Michal(cover) on Unsplash

Werken vanuit je drijfveer is voor mij onlosmakelijk verbonden met succesvol ondernemerschap. Het doel van je bedrijf ligt altijd boven het realiseren van alleen maar resultaat. In de huidige maatschappij zijn mensen echt allergisch voor geldjagers, zeker de generaties Y en Z en ook generatie X als ik voor mezelf mag spreken. 

Het werken voor een goede zaak die zoveel verder reikt dan wat je doet en hoe je dat doet, is ook vele malen inspirerender en aantrekkelijker dan een plat product. Hoe mooi de usp’s ook zijn, het is niets meer dan bewijsvoering voor dat waar je voor staat. En wat is dat dan waar je voor staat? Waarom doe jij wat je doet? En het stopt niet bij het benoemen van die drijfveer in een pakkende boodschap. 

Het wordt eigenlijk pas echt interessant als je drijfveer een horizon heeft en geen eindpunt, zonder vaste regels en omlijningen. Iets wat zo goed en hoog over staat dat het eigenlijk nooit klaar is. Dat maakt je interessant voor anderen, waardoor ze je altijd met interesse volgen. Iedereen is benieuwd naar jouw volgende stap. Feitelijk daag je jezelf steeds weer uit nieuwe wegen te ontdekken om je hogere doel na te streven binnen de gevestigde orde. 

Dat is overigens de ultieme spiegel om op koers te blijven: Je goede zaak handhaven, zonder te veel van het centrale pad af te wijken. Er zullen altijd dingen zijn die je er gaandeweg bijneemt, omdat de situatie daar om vraagt. De kunst is alleen dat te zien en de weg in het oneindige spel zuiver en scherp te houden ten behoeve van je goede zaak. Het is daarin nog belangrijker oog te hebben voor ethiek en normbesef, zodat niets een doel op zich wordt ten koste van andere belangrijke zaken, zoals vertrouwen. 

Een vertrouwensbreuk met je klanten, personeel of de maatschappij door een handelswijze uit puur winstbejag is simpelweg zelfmoord en onherstelbaar. Dat geldt vooral voor de mensen die voor je werken. Pas als zij echt geloven in jouw missie zullen ze alles geven. Investeer eerder daarin in plaats van jaarlijks bezuinigingen om nog meer werk laten doen door minder personeel. Investeren in je personeel betaalt zich namelijk eerder terug, want zo creëer je wilskracht in plaats van middelen die voor je werken. Teams die vanuit overtuiging werken, zijn onvermoeibaar, omdat ze geloven wat jij gelooft. 

Geef deze mensen ruimte in vertrouwen alles te kunnen zeggen ten behoeve van de goede zaak. Geef ze onbeperkt ruimte zonder sancties. Beloon op betrokkenheid vanuit ideeën in plaats van resultaat. Pas dan komen alle mogelijkheden voor verbetering aan de oppervlakte en voelen zij dat ze echt onderdeel zijn van het grotere geheel in plaats van een FTE. Zo voorkom je ook dat het resultaat normen vervaagd, want daar wordt niet op beloond. Deze schade is namelijk extern nooit uit te leggen en daarmee onherstelbaar bij de doelgroep. Dat wordt terecht niet geaccepteerd en kost uiteindelijk meer geld of zelfs het einde van je bestaan. 

Bekijk altijd wie je waardige rivalen zijn en onderzoek wat je van hen kunt leren in plaats van ze te beschouwen als je concurrent. Jouw succes staat of valt namelijk bij hun bestaan. Zij bepalen het pad wat jij te gaan hebt om boven het marktgemiddelde uit te stijgen. Je hebt niets te vrezen van ze, je kunt alleen maar leren. Het is namelijk aan jou je bestaan te borgen in het speelveld waar je nu eenmaal niet alleen bent. Dat vraagt om existentiële flexibiliteit. De wendbaarheid die je hebt om op de juiste manier op het pad te blijven en stappen te maken in het oneindige spel van jouw goede zaak. 

En dat is geen makkelijke opgave, dat vraagt om de juiste moed om te leiden. Het lef om de gevestigde orde op jouw manier uit te dagen ten behoeve van jouw goede zaak in een oneindig spel, zonder regels en finishlijn. Ga daar maar eens aan staan en neem nogmaals vooral je mensen hierin mee. Als het dan toch groei moet zijn, laat het (duurzame) groei zijn in de “Why the world is wating for”. Want People, planet, profit, is een volgorde waar iedereen bij wil zijn.

“People crazy enough to think they can change the world, are the ones that do” – Steve Jobs –

Contact

T 06-23849342

carola@lamingmarketing.nl

Photography: artists on Unsplash

Copy: Carola van Laerhoven, La Ming Marketing

Redactie: Patricia van Laerhoven, Noot van de redactie

Webdesign: Dennis van der Voort, DVDV Webdesign